ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ข้อมูลครูและบุคลากร
 
นางสาวอุไรวรรณ  รุ่งสิริพิพัฒน์ 
ครู ชำนาญการ อันดับ คศ.2
089 431 7752
 
นางสาวนันทนา  รุ่งสิริพิพัฒน์
แม่บ้าน
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 152 หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 10/08/2020