ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
 
ลานโล้ชิงช้า
 
อาชีพในชุมชน  (การทำสวนลิ้นจี่ , การทำสวนกาแฟ,  สวนสับปะรดฯลฯ)
 
โรงเรียนประถม (เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕)
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาหมี
 
ร้านค้าชุมชน
 
แหล่งเรียนรู้ (ป่าธรรมชาติ)
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านผาหมี
 
สำนักปฏิบัติธรรม (บ้านผาหมี)
 
ร้านกาแฟ
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 152 หมู่ 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 10/08/2020